Wie zijn we?

Driezen IT – IT Dienstverlener

Boerenkrijglaan 81, 2260 Westerlo

+32 14 39 19 70

info@driezenit.be

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Driezen IT verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@driezenit.be.

 

Gebruik van cookies

Driezen IT verzamelt en verwerkt noodzakelijke en functionaliteits cookies. Onder noodzakelijke cookies vallen cookies die gebruikers identificeren die inloggen op de site voor reacties op blogs. Functionaliteits cookies houden het aantal unieke bezoekers bij en optimaliseren de website voor het gebruik van verschillende browsers.

Wil je niet dat websites cookies kunnen bijhouden op je computer, dan kan je hier vinden voor verschillende browsers hoe je dat kan blokkeren : https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html. Hou er rekening mee dat bij het blokkeren van cookies sommige sites mogelijk niet optimaal worden weergegeven.

Op volgende site vind je meer info over cookies en hoe je die van je computer kan verwijderen : https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Meer informatie kan je vinden op ons cookiebeleid.

 

Verwerkingsdoeleinden

Driezen IT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het opvolgen van de solvabiliteit). 

Driezen IT verwerkt gegevens die verzameld worden in het kader van georganiseerde events, webinars, e.d. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de betrokken inschrijving. Deze worden door ons niet gebruikt voor andere marketingdoeleinden en er gebeurt geen andere verwerking dan het opvolgen van de interesse in de deelgenomen event.

Driezen IT verwerkt gegevens van sollicitanten, teneinde hun openstaande vacatures op een optimale manier te kunnen invullen. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Driezen IT werkt ook samen met recruiteringsfirma AndWork. Gegevens van sollicitanten die via hen worden doorverwezen, worden ook daar verwerkt in hun hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke.

Driezen IT verwerkt persoonsgegevens van klanten, zoals IP adressen, audit logs, netwerktoegang, internet access, e.d. naar aanleiding van het beheer van hun IT infrastructuur en op specifieke vraag van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens worden louter verwerkt om de goeie werking van hun IT omgeving te waarborgen en om mogelijke security breaches te kunnen opsporen. 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) [noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]. 

Persoonsgegevens van mogelijke klanten verworven uit registratie van events, webinar of andere marketing activiteiten, worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) [toestemming].

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Indien een klant besluit van IT partner te veranderen, wordt het klantendossier overgedragen en na maximum 3 maanden verwijderd of na het voldoen van eventuele achterstallige betalingen.

Gegevens die verzameld worden in het kader van georganiseerde events, webinars, e.d. worden bijgehouden met een bewaartermijn van maximum 6 maanden. 

Gegevens van sollicitanten die niet aangeworven worden, worden meteen na een aanwerving op die positie verwijderd. Van sollicitanten die hun toestemming geven om in een aanwervingsreservelijst te komen, worden de gegevens maximum 6 maanden bijgehouden, waarna eventueel opnieuw om toestemming zal gevraagd worden voor een nieuwe periode van 6 maanden.

Gegevens die verwerkt worden naar aanleiding van de specifieke verwerking die klanten ons opdragen in het kader van hun IT beheer, worden bewaard conform de regels en termijnen van de betrokken tools en software van de verwerkingsverantwoordelijke zelf.

 

Wat zijn jouw rechten en hoe deze uit te oefenen?

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

Verantwoordelijke gegevensbescherming – Driezen IT
Boerenkrijglaan 81, 2260 Westerlo

gegevensbescherming@driezenit.be

 

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Wanneer je het gevoel hebt dat een klacht niet correct behandeld wordt, kan je dit melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze procedure.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben. We kunnen u een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op het beperken van de bewerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

Recht op vergetelheid of verwijdering

Je hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan je die toestemming intrekken.