hoe ziet onze modern & secure workplace eruit

Productiviteit & Veiligheid

Het beveiligen van je identiteit is één van de belangrijkste aandachtspunten bij cybersecurity. Beeld je in wat er allemaal kan gebeuren als een hacker inlogt met jouw account en in jouw naam kan e-mailen, valse facturen versturen, bestanden downloaden, enz. Zodra je met iets in de cloud zit, bijvoorbeeld een e-mailadres, heb je ook een cloud identiteit. Bij de bescherming daarvan begint alles, want als iemand op je cloud account kan inloggen, kan die alles wat jij kan.

De Microsoft Modern Workplace gebaseerd op Microsoft 365 vormt het fundament van onze WORK formules. Microsoft 365 is bij uitstek geschikt voor een zakelijke omgeving waarbij zowel productiviteit (office, samenwerkingstools, automatisering) als beheer en veiligheid belangrijk zijn. We hebben drie versies uitgewerkt, zodat u steeds een aanbod kan vinden op maat van uw organisatie: WORK Foundation, WORK Smart en WORK Safe & Smart. Elke WORK formule kenmerkt zich door uitgebreide productiviteitseigenschappen en de nadruk op security.

Concreet zorgen we ervoor dat al uw medewerkers op een productieve en veilige manier aan de slag kunnen. Vanop kantoor, maar ook van thuis of onderweg. Alle data wordt beveiligd en geback-upt. Hun toestellen (laptops, pc’s, smartphones) worden beheerd, up-to-date gehouden en beveiligd. Uw medewerkers krijgen de beste productiviteitstools, zoals Microsoft Teams voor samenwerking, Office, OneDrive voor cloudopslag, enzovoort. Uw IT wordt opgevolgd door het serviceteam van Driezen IT en last but not least, onverhoopte security incidenten worden professioneel opgevolgd volgens een transparant incident respons plan.

Modern & Secure Workplace formules

Fundamenten van onze modern workplace

 • Bescherming van uw identiteit: wie je bent is essentieel voor alle vormen van beveiliging. Denk aan de schade die berokkend kan worden als mensen in jouw naam kunnen mailen, facturen opmaken met gewijzigde rekening nummer, bestanden kunnen downloaden en wijzigen, enz. We zorgen altijd voor een goeie bescherming van je cloud identiteit met two-factor-authentication, nazicht op aanmeldingslogs, en optioneel extra beschermingsmaatregelen om risky sign-ins op te sporen.
 • Backup & recovery: standaard biedt Microsoft 365 geen back-up, waardoor je dataverlies met opzet (cyberincident) of onbewust (gebruikersfout) niet kan uitsluiten. Wij zorgen voor een back-up van de ganse M365 omgeving (email, cloud storage, communicatie geschiedenis).
 • Productiviteit : alle medewerkers maken gebruik van de modernste Microsoft samenwerkingstools, zoals Teams, SharePoint en OneDrive. Hiermee kan alles georganiseerd worden van e-mail, agenda, en online vergaderingen, tot opslag van documenten, to-do’s, taken, enzovoort. Je kan live samenwerken in documenten, taken verdelen en projecten en teams opvolgen. Iedereen heeft dezelfde versie en kan terugvallen op ondersteuning en training.
 • IT beheer en onderhoud : Geen productiviteit zonder goed IT beheer. Op een backup-up kan je maar rekenen als die gemonitord en regelmatig getest wordt. Microsoft 365 houdt afhankelijk van welke licentie achter de schermen tal van zaken in het oog. Dit genereert alerts en incidents die idealiter permanent gemonitord worden om overhoopte dringende cyberincidenten niet onopgemerkt te laten. Gemiddeldes van het Microsoft Cyber Defense Operations Center tonen aan dat slechts 15% van de onderzochte incidenten voortvloeien uit gebruikersmeldingen. Zonder actieve monitoring blijven met andere woorden tot 85% van security incidenten onder de radar tot de impact zo erg is dat gebruikers er effectief hinder van ondervinden. We voorzien de keuze uit 3 formules voor beheer en onderhoud. Gaande van ons minimum aanbod waarbij wij basis security monitoring uitvoeren tot volledige monitoring en support volgens een all-in formule. 
 • Incident response plan: jaar na jaar stijgt het aantal cyberincidenten. In 2019 was reeds 56% van de Benelux KMO’s slachtoffer van één of ander incident en werden meer dan 3 miljoen verdachte mails gerapporteerd via safeonweb. Een incident is nooit 100% uit te sluiten. Een goeie voorbereiding en een goed strijdplan vormt de beste bescherming om in geval van incident de impact zo klein mogelijk te houden en zo snel mogelijk terug aan de slag te kunnen. Optioneel voorzien we voor onze WORK Smart en WORK Safe & Smart formule een transparant incident respons plan voor zowel uw eigen medewerkers als het Driezen IT security team.

De prijs van Modern & Secure Workplace bestaat uit 3 onderdelen: een maandelijkse prijs per gebruiker voor de WORK werkplek, uitgebreid met een onderhouds – en beheer fomule en een éénmalige kost voor de implementatie en migratie. Deze éénmalige kost is afhankelijk van de grootte van de organisatie en van de noodzaak aan aangepaste policies en procedures. De maandelijkse kost omvat alle nodige licenties voor email, cloud opslag, Office toepassingen, beveiliging van je PC’s en laptops en back-ups. De kost van het dagelijkse beheer van de achterliggende infrastructuur en het opvolgen van de geïmplementeerde security processen hangt af van het onderhouds – en beheer contract. De éénmalige projectkost omvat het opzetten van de Modern & Secure Workplace en de migratie van een bestaande infrastructuur (mails, data, gebruikers). Zie onderaan voor de opbouw van een typisch Modern & Secure Workplace project.

WORK Foundation
 • Office applicaties
 • Multi-factor-authentication
 • Anti-ransomware
 • Cloud back-up 90 dagen
 • Patch management
 • Veilig intern samenwerken
 • PC & Laptop beveiliging
 • Anti-spam en anti-phishing
 • Beveiligde cloud opslag
 • Altijd up-to-date werkplek
 • Ticketing helpdesk
 • Rapportage
Best value
WORK Smart

Alles van WORK Foundation inclusief

 • Cloud back-up 365 dagen
 • Centraal smartphone beheer
 • Automatisatie uitrol clients
 • Centraal printerbeheer
 • Beveiligd afdrukken
 • Geavanceerde beveiliging
 • Identiteit en data beveiliging
 • Procedures en policies
 • IT governance optioneel
 • Uitbreidbaar met telefonie
Safest
WORK Safe&Smart

Alles van WORK Smart inclusief

 • Cloud back-up 3x per dag 
 • Passwordless sign-in
 • Documentbeveiliging
 • Documentclassificatie
 • Shadow IT rapportage
 • DNS bescherming
 • Herkenning risico logins
 • Behavior based security
 • IT governance optioneel
Modern & Secure Workplace domeinen

Onze Modern Workplace formules zijn gebaseerd op een aantal domeinen die essentieel zijn voor een succes op lange termijn. Deze domeinen behelzen de maximalisatie van het gebruik van de tools en het beheer van de omgeving en alle devices in een algemene context van veiligheid en productiviteit.

 

Security monitoring

Levert inzicht in de secure score van de organisatie, opvolging van security alerts.

Training

Leert hoe je de tools optimaal kan gebruiken.

Adoption

Stemt je werkwijze af op de nieuwe tools, zorgt voor de daadwerkelijke meerwaarde en productivity boost.

image-layers-3-01
image-layers-3-02
image-layers-3-03
image-layers-3-04
image-layers-3-05
image-layers-3-06

Incident response

First response op security alerts, zorgt voor indijking van breaches.

Business continuity

Back-up naar 3rd party datacenter, uitgewerkt continuity plan.

Innovatie

Permanente verbetering en uitbreiding van het aanbod. Wij houden de vinger aan de pols en treden op als trusted advisor.

testimonials

Wat zeggen klanten over Driezen IT

Hoe ziet een typisch Modern & Secure Workplace traject er uit? 

In grote(re) organisaties wordt meestal gewerkt met een pilootproject waarbij een deel van de gebruikers de spits afbijt. Onderstaande tijdslijn geeft een overzicht van een Modern Workplace project vanuit het standpunt van productiviteit en de eindgebruiker.

1

Afstemmen Modern Workplace op de Organisatie.

Bespreking hoe de Modern Workplace optimaal zal ingezet worden om de productiviteit van de werknemers te verhogen. 

Opstellen van de data migratie matrix, hoe worden bestaande gegevens geïntegreerd in Teams en Sharepoint.

2

Modern Workplace Initialisatie

Achter de schermen wordt de volledige omgeving opgezet:  aanmaken gebruikers, configureren Teams  omgeving, vastleggen Microsoft & Cisco security maatregelen, enz. Indien er reeds een bestaande Microsoft 365 omgeving is, wordt deze op het beoogde security niveau gebracht. In deze fase is er nog geen interactie met de eindgebruikers.

3

Data Migratie

Overdacht van de bestaande data naar de Modern Workplace omgeving volgens de opgestelde data matrix.

4

Start voor de eindgebruiker

In deze fase begeleiden we de eindgebruiker door de rest van de fases. We geven een eerste training over het gebruik van Teams en OneDrive en verduidelijken wanneer ze welke tools kunnen inzetten.

5

Integratie met Modern Workplace

De nieuwe of huidige omgeving wordt volledig geïntegreerd met de Modern Workplace. Alle pc's en laptops worden gekoppeld en met de opgedane kennis uit vorige fase kan je van start gaan met je nieuwe omgeving.  Deze fase sluit het implementatieproject af.

6

User Training & Adoption

Gedegen kennis en het effectief gebruik van de nieuwe tools is essentieel voor het succesvol inzetten van onze Modern & Secure Workplace. Indien je gebruik maakt van het 'User Training & Adoption' pack, kan je beroep doen op onze Teams helpdesk, gebruik maken onze kwartaaltrainingen én krijg je op geregelde basis op maat advies omtrent alle Microsoft 365 nieuwigheden. 

#zikzag_carousel_664bec3266181 .slick-arrow:before, #zikzag_carousel_664bec3266181 .slick-arrow:after { border-color: #222222; } #zikzag_carousel_664bec3266181 .slick-arrow{ background-color: #222222; }#zikzag_carousel_664bec3266181 .slick-arrow:hover { background-color: #989898; } #zikzag_carousel_664bec3266181 .slick-arrow:hover:after, #zikzag_carousel_664bec3266181 .slick-arrow:hover:before { border-color: #989898; }